top of page

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir:
 
Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur.
 
Rotary’nin hizmet ideali, “kendinden önce hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.
 
Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.
 
Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır:
 
* Üyeler arasında dostluğu geliştirmek
* Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek
* Hizmet idealini kişisel yaşantımızda vurgulamak
* Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

Rotary, hizmet yolunda çalışmalarını yürütürken genç neslin eğitimi ve gelişimi için de yoğun çaba göstermekte olup, kendi sponsorluğu altında İnteract ve Rotaract Gençlik Kulüplerini kurmuştur.

Rotary in action kelimelerinin birleşiminden oluşan Rotaract, Rotary’nin genç rotaryenler yetiştirmek üzere ürettiği fikir ve ardından proje olarak şekillenmiştir. İlk Rotaract Kulübü 1968 yılında kurulan, North Charlotte Rotaract Kulübüdür.

 

DÖRTLÜ ÖZDENETİMİZ

Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız

Gerçeğe  uygun mu?

İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı?

İlgililerin tümü için adil mi?

İlgililerin tümü için hayırlı mı?

bottom of page