top of page

HİKAYEMİZ

Ülke ve dünyamızda olumlu ve kalıcı bir değişim yaratmak için bir araya gelen 203 bin komşu, arkadaş ve genç toplum liderleriyiz...
 

Rotaract dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren 18-30 yaş arası  gençlerin  dünya ölçüsünde birleştiği  Rotary Kulüpleri sponsorluğunda kurulan bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm eylemlerde , yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefindedir.

Rotaract'ın amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

  • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,

  • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotaract üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,

  • Her Rotaractörün hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,

  • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli genç   insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen genç  insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary'de  hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotaract Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için  çalışır.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotaract Kulüpleri, Rotaractörlere kendi uzmanlık alanlarında  yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.

Her Rotaractörün dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

Ülkemizde rotaractörler Cumhuriyetin aydınlığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yol gösteren ışığı ile daha yaşanılır bir Türkiye için var gücü ile "kendimizden önce hizmet" ilkesi ile çalışırlar.

LİDERLERİMİZ

MELİS.png

MELİS SAMUR

2019-2021 Dönem Başkanı

Kurucu Başkan

nihal.jpg

NİHAL EKİN

Kulüp Danısmanı

Bahçeşehir Rotary Kulübü

GDB

bottom of page