top of page

İLİŞKİDE OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

Uluslararası Rotary

İlk Rotary Kulübü 1905 yılında Chicago'da kurulmuştur. Rotary Kulüpleri çok hızlı bir şekilde Amerika'ya, Avrupa'ya ve Asya'ya yayılmış, 1917 yılında da 250.000 kişiyi aşan üye sayısından dolayı uluslararası hale gelmiştir. 1917 yılında yapılan ilk Rotary Konvansiyonunda bugün bildiğimiz Uluslararası Rotary adını almıştır. Rotaract, Uluslararası Rotary'nin gençlik alanında yaptığı projelerin sonucunda çıkan bir gençlik hizmeti olarak görülmektedir. 

 

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler, 1945 yılında yapılan ilk toplantısında davet ettiği 42 Sivil Toplum Kuruluşundan 41'ine 3'er sandalye vermiştir. 

Rotary hariç. 

Rotary, o kadar büyük ve önemliydi ki 3 sandalye değil, 11 sandalye ile temsiliyet sağlamıştır. Buna ilaveten, henüz yıkılmış ve yönetim vasfını yitirmiş devletler için gerekli olan temsilciler de Rotary'den seçilmiştir. Bu şekilde, toplam 50 kişilik Rotaryen kadrosu Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda bulunmuştur. Bu nedenle Uluslararası Rotary dolaylı yoldan Birleşmiş Milletleri kurmuş sayılmaktadır. 

Rotaract için özel olarak, Birleşmiş Milletler'in Modellemesi olan Rotaract Global Model United Nations (RG-MUN) düzenlenmektedir. 

 

ERIC MDIO

ERIC MDIO (European Rotaract Information Centre) Avrupa Rotaract'larının yılda 3 kez bir araya geldiği organizasyonlara ev sahipliği yapan ve uluslararası projeler, ilişkiler, dostluklar kurulmasına ön ayak olan Çok Bölgeli İletişim Organizasyonu (Multi-District Informational Organisation) olarak açıklanabilir. 2420. Bölge ve Türkiye, 1988 yılındaki kuruluşundan itibaren daimi üyesi olarak faaliyet göstermektedir. 

 

MED MDIO 

MED MDIO, (Mediterranean Multi-District Informational Organisation) Akdenize Kıyısı bulunan ülkelerde bulunan tüm Bölgelerin üye olabildiği Çok Bölgeli İletişim Organizasyonu'dur. Yılda 2 kere uluslararası projeler, ilişkiler, dostluklar kurulmasına aracılık eden organizasyonlar düzenlemektedir. 2017 yılından itibaren 2420. Bölge üyesidir ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

bottom of page